Ledig 40-50% stilling som katekese­koordinator i Oslo

St. Olav dom­kirke­menighet i Oslo er den første katolske menighet som ble opprettet i Norge etter reformasjonen. I dag er den også en av våre største menigheter med ca. 11.500 medlemmer hvorav ca. 3000 deltar i søndags­messe hver helg. I tillegg til sogneprest og kapellaner består staben av menighets­sekretær, en karitativ koordi­nator, en organist, en kantor, en vaktmester, en renholder, og frivillige kontor­medarbeidere.

Til stillingen som katekese­koordinator søker menigheten en medarbeider med

 • Relevant utdanning og/eller erfaring som kateket eller med barne- og ungdomsarbeid
 • Evne og lyst til å arbeide for og med barn og unge i Den katolske kirke
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv, og Den katolske kirkes oppdrag
 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • Et positivt menneskesyn
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig
 • Behersker norsk språk både skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgavene vil bestå av

 • Koordinering av alt katekesearbeid
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer til den norsk-språklige katekesen
 • Tilrettelegge praktisk for katekese på ulike språk
 • Informasjonsarbeid skriftlig og muntlig
 • Registrering av elever
 • Sende ut regninger og følge opp betalinger
 • Samarbeide med prest og organist om familiemessene
 • Sørge for undervisningsutstyr og bøker
 • Sette opp plan for undervisningen
 • Det vil være generelt forefallende kontorarbeid tilknyttet stillingen
 • Samarbeid med barne- og ungdomsarbeideren om tilrette­legging og gjennom­føring av katekesehelger
 • Delta på stabsmøter

Vi kan tilby

 • En selvstendig og utfordrende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold
 • Opplæring/oppfølging

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene, og de andre ansatte på menighetskontoret.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, og arbeidet følger i stor grad skoleåret. Man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengere dager i forbindelse med skolestart og skoleslutt.

Stillingen avlønnes etter statens lønnstrinn 30–40 avhengig av kompetanse og erfaring.

Tiltredelse august/september 2017.

Søknad sendes innen 15. juni til St. Olav domkirke­menighet ved p. Pål Bratbak, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller på epost: pal.bratbak@katolsk.no. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til nåværende katekese­koordinator Thao Phuong Huynček (thao.phuong.huyncek@katolsk.no), eller sogneprest p. Pål Bratbak på telefon 22 98 21 65.

 

av Mats Tande publisert 02.06.2017, sist endret 21.12.2020 - 13:18