Møte med fylkes­mannen

OKB.jpg

FIKK OMVISNING: OKB inviterte Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Medlemssenteret for å orientere om praksis og rutiner. På bildet (fra v): OKBs stabssjef Anne-Mette Ringdal; IT-sjef Mats Tande; førstekonsulent Kjersti Nielsen; Mladen Praljak, leder av Medlemssenteret (delvis skjult); rådgiver Åshild Moi; OKB-økonom Sindre-Jakob Bostad; fung. underdirektør Hege Skaanes Nyhus og assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo. Foto: HANS ROSSINÉ

Etter invitasjon fra Oslo katolske bispedømme (OKB) besøkte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, eller rettere fire fylkeskvinner med assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo i spissen, OKB i slutten av mai for å bli orientert om rutiner og praksis i registrerings­arbeidet.

– Det ble et veldig hyggelig møte hvor vi i ro og mak fikk snakket om ulike problemstillinger samt vist Fylkesmannen hvordan vi arbeider og hvilke strenge rutiner vi følger, forteller Mats Tande, ansvarlig for medlemsregistering i OKB og en av initiativtagerne til invitasjonen til Fylkesmannen.

Delegasjon

Fylkesmannen stilte med en kvinnesterk delegasjon, som foruten assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo også omfattet fungerende underdirektør Hege Skaanes Nyhus, rådgiver Åshild Moi og førstekonsulent i juridisk avdeling Kjersti Nielsen. Fra OKBs side deltok stabsleder Anne-Mette Ringdal, leder av Medlemssenteret Mladen Praljak, ansvarlig for medlemsregistrering Mats Tande, fungerende økonom Sindre-Jakob Bostad samt kommunikasjonssjef Hans Rossiné.

– Vi er veldig takknemlige for at vi fikk anledning til å komme og se hvordan dere gjør ting. Dette var meget lærerikt og nyttig for oss. Vi setter stor pris på å få en slik orientering og omvisning, og fikk greie på mye. Dette var et veldig positivt og hyggelig initiativ fra OKBs side, sier assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo etter møtet.

Gode rutiner

Mats Tande er glad for at Fylkesmannen tok seg tid til å komme, til å besøke Medlemssenteret og til både å få systemene våre demonstrert og til å høre om Medlemssenterets utfordringer fremover.

– Det var fint å få anledning til å kunne fortelle om hvilke tiltak vi har gjort, hvilke nye rutiner vi har innført og hvilke ytterligere sikkerhetsmekanismer vi vurderer å innføre. Fylkesmannen fikk også hilse på våre dyktige medarbeidere og ble også orientert om de språklige utfordringene vi har, sier Tande.

– Ting er på stell?

– Ja, jeg mener vi har veldig gode rutiner samt en praksis som er helt i samsvar med regelverket. Vår revisor foretok også en uanmeldt stikkprøvekontroll i medlemsregisteret og fant ikke en eneste uregelmessighet. Jeg mener vi nå har svært gode rutiner og kontrollordninger, men det innebærer naturligvis ikke at vi har hundre prosent garanti for at det ikke kan forekomme menneskelig svikt fremover, sier Mats Tande.