OKBs nye økonom

Sindre Bostad.jpgSindre-Jacob Bostad er med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til økonom i Oslo katolske bispedømme i et åremål på fem år.

Bostad har siden desember 2016 vært fungerende økonom i en deltidsstilling i OKB, men går nå inn i en full stilling fra nyttår. Økonom-funksjonen i et bispedømme er definert og forankret i Kirkeretten. Økonomen er den som «forvalter bispedømmets verdier og foretar utbetalinger».

Rett mann

– Jeg er svært glad for at Sindre takket ja til utnevnelsen som økonom. Vi står foran store utfordringer fremover. Jeg er sikker på at vi nå har fått rett mann på rett plass. Sindre kjenner allerede kirken godt som diakon, han kjenner OKB sentralt og kjenner menighetslivet, sier biskop Bernt Eidsvig.

Sindre-Jacob Bostad (64) er utdannet jurist og har i mange år vært partner og daglig leder i advokatfirmaet Plougmann Vingtoft. Han har solid erfaring i ledelse, budsjettarbeid og økonomistyring fra en rekke ulike firmaer, og har også innehatt en rekke styreverv.

Permanent diakon

Han har studert filosofi og katolsk teologi i Frankrike og Norge. Mange kjenner ham som permanent diakon i St. Olav. Bostad ble diakonviet av biskop Eidsvig i januar 2012.  Han er medlem av OKBs Fagetiske råd og har vært koordinator for Missio Norge siden 2014. Han vil også fra nyttår være «husadvokat» for OKB, som primært vil innebære å koordinere alt juridisk arbeid.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg er funnet skikket til denne stillingen som jeg håper å kunne utøve til beste for Kirken og OKB, sier Sindre-Jacob Bostad.

Åremålet til OKBs nåværende økonom utløper den 31. desember i år.