Vigsling av Olavsalteret i Trondheim

Olavsalteret-vigsles-25-06-2017-09.jpg

Etter høymessen 25. juni ble det tredje av i alt fire alter i St. Olav domkirke vigslet av biskop Bernt Eidsvig. (De to som er viglset tidligere er høyalteret og Mariaalteret, mens dåpsalteret fremdeles gjenstår.)

Vigslingen av Olavsalteret må sies å være ett av høydepunktene i kirkens korte historie; man kan med en viss rett også si at det er det mest betydningsfulle Olavsalteret i vår kristenhet, som det ble sagt under høymessen.

En relikvie av Sta. Birgitta ble lagt i alteret. Det sies at Sta. Birgitta selv valfartet til Trondheim i 1340 og besøkte helgenkongens grav.

Kroningen av Olavsstatuen over alteret vil finne sted etter pontifikal laudes klokken 19 på Olsokdagen 29. juli.

 

Se bilder fra messen og vigslingen.