25 års jubileum for St. Maria menighet

Mariakirken Askim.jpg

Den 15. august 2017 er det 25 år siden St. Maria katolske menighet i Askim ble grunnlagt. Stiftelsesdekretet ble utformet av daværende biskop Gerhard Schwenzer, og menighetens geografiske område ble beskrevet som kommunene Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad samt poststedene Knapstad og Tomter i Hobøl kommune. Fra 2013 er også Hemnes i Høland lagt til menighetens territorium. Da menigheten ble grunnlagt i 1992, var det 323 registrerte katolikker i Indre Østfold. Tallet var 1. januar i år økt til eksakt 2222, og økningen fortsetter.

Jubileet vil bli feiret med en pontifikalmesse i St. Maria kirke, Furusethveien 2 i Askim, søndag 13. august kl. 12.30. Pontifikalmessen ledes av biskop Bernt Eidsvig. 

Til jubileumsfeiringen inviteres ledelsen i kommunene, Den norske kirkes menigheter innenfor St. Maria menighets område og de katolske nabomenighetene i Østfold, Oslo og Akershus. Menigheten er opptatt av sitt omfattende geografiske nedslagsfelt og av å ha et godt samarbeid med og naboforhold til de ulike kommunene og menighetene i området.

Velkommen til feiringen av St. Maria menighets 25-årsjubileum!