Feiring av Den hellige Sunniva og Seljemennene i Harstad

St. Sunniva feiring Harstad2017.JPGPå minnedagen den 8. juli, ble Den hellige Sunniva og hennes ledsagere feiret med messe og prosesjon i St. Sunniva menighet i Harstad.

Etter den hellige messe var det prosesjon fra St. Sunniva kirke til prestegården. Det ble sunget Te Deum/Gloria og menigheten takket Gud for alt det gode som har skjedd i prestegården i løpet av de siste 107 årene (prestegården ble bygget  i 1910), for alle prester som virket i menigheten, søstrene og legfolk. Menigheten ba også til Gud om velsignelse for det planlagte nybygget av prestegården som skal starter i høsten.

 

Melding fra St. Sunniva menighet