Kallsmesse 7. september

Torsdag 7. september kl. 18.00 er det maristene som har ansvar for kallsmessen i St. Olav domkirke.

Temaet for messen er vigilien til Marias fødselsdag. Etter messen inviteres det til enkel bevertning i menighetssalen i Akersveien 5. Det vil bli holdt et foredrag om "Jesu Mor som forbilde for disipler".

Velkommen!