Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen er gått bort

Pressebilde_Thoresen_4-980x1469_red.jpg

"En sterk og varm kvinne er gått bort". Foto: Menneskeverd.no

Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Menneskeverds generalsekretær, Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, er gått bort 31. juli 2017, bare 55 år gammel. Gjennom mange år har Den katolske kirke samarbeidet med livsvernorganisasjonen Menneskeverd, og møtte i Liv Kjersti en talsperson for livet som var solid forankret i det kristne menneskesynet.

Det er hennes lysende, klare øyne vi først og sist vil huske – de så hvert menneske hun møtte som om det var det eneste i verden; de fanget inn hele virkeligheten, ikke bare den synlige, og de krevde sannhet av omverdenen. Også Liv Kjerstis tale var tindrende klar: Menneskelivet er en ukrenkelig rett. For anerkjennelsen av dette prinsippet kjempet hun uredd i alle år mot myndigheter og mot politiske vedtak som undergraver menneskeverdet, alltid med respekt og omsorg for enkeltmennesker i vanskelige situasjoner. Hennes konkrete inspirasjon var jordmødrene i 2. Mosebok, som trosset farao og beskyttet israelittenes guttebarn. Som jordmor så hun som sin viktigste oppgave å verne om og fremme livet positivt.

Liv Kjersti ville få alle til å forstå hvor vidunderlig og uendelig verdifullt et menneske er, helt fra befruktningsøyeblikket og uavhengig av egenskaper, utvikling eller prestasjoner. Derfor skapte hun konseptet med livsvernambassadører og etablerte utdelingen av Livsvernprisen. Derfor gikk hun systematisk i gang med å gi skoleungdom riktig informasjon om menneskelivets fascinerende første uker og gjøre etiske valg forståelige, gjennom skolebesøk, oppbygging av informative nettsider og lavmælte, men gripende kortfilmer om enkeltpersoners egne refleksjoner rundt liv/død-spørsmål.

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen bygget Menneskeverd opp til å bli Norges viktigste livsvernaktør, verdimessig og faglig. Hun har som ingen annen i norsk offentlighet forsvart livets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død. Liv Kjerstis livsverk vil ikke bare bestå, men inspirere oss alle til forenet og styrket innsats.

Våre tanker går til hennes kjære Yngvar og til alle medarbeiderne i Menneskeverd. Hvil i fred, kjære Liv Kjersti!

 

Maria Elizabeth Fongen, Pastoralavdelingen