Mariaprosesjonen i Oslo 2017

 

Menighetene i Oslo, St. Olav, St. Hallvard og St. Johannes, arrangerte også i år en felles feiring av høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Lørdag 19. august deltok flere hundre i prosesjonen gjennom Oslos gater, fra St. Hallvard kirke til St. Olav domkirke, der opptagelsen ble markert med pontifikalmesse.