Valfart til Mariaholm lørdag 26. august


Maria sa til tjenerne: «Det (Jesus) sier til dere, skal dere gjøre.» (J 2,5)

 

St. Maria katolske menighet i Askim ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til sin kristne og katolske arv sammen med Maria av Enebakk: Delta i hyldesten av henne i domkirken i Oslo og på Mariaholm og opplev hennes beskyttelse. Valfarten arrangeres i år for 33. gang. 

Valfarten går fra Askim og Mariaholm lørdag 26. august 2017.  Messe i Askim kl. 10.

Program for Valfart – lørdag 26. august 2017

08.00 Pilegrimer som ønsker det, samler seg ved St. Olav domkirke i Oslo. Etter velsignelse reiser de til Askim.

10.00 Messe i Mariakirken i Askim.

11.30 Vandring fra Mariakirken i Askim til Mariaholm, via Mariakilden i Indre Østfold.

14.30 Andakt ved Mariakilden bak Hovin kirke.

19.00 Bønn ved statue av den salige Jerzy Popieluszko (1947 – 1984).

19.30 Messe i kapellet på Mariaholm.

 

Program pielgrzymki, sobota 26 sierpnia 2017

8.00 Rozpoczęcie pielgrzymki po blogoslawienstwie z katedry St. Olav w Oslo. Wyjazd do Askim.

10.00 Msza św. w Askim.

11.30 Wymarsz z Askim do Mariaholm.

14.30 Postój i nabożeństwo przy źródle Maryjnym/ Mariakilde.

19.00 Modlitwa pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.

19.30 Msza św. w kaplicy na Mariaholm.

 

Mariavalfart.jpg

 

 

Den første vandringen av denne typen ble arrangert i 1985, på et tidspunkt da ingen ennå visste hvordan Polen og Øst-Europa skulle utvikle seg få år senere. Pilgrimsferden blir arrangert så nær 15. august som mulig. For katolikker over hele verden er 15. august høytidsdagen for Jomfru Marias himmelferd. Denne dagen ble valgt som tidspunkt for den første vandringen, som i seg selv ble en sterk minnemarkering av presten og martyren Jerzy Popiełuszko, som ble drept i et attentat 19. oktober året før, altså 1984. På denne måten er pilegrimsferden også en årlig hyldest til denne martyren, som ble saligkåret av pave Benedikt XVI sjette juni 2010. Det står en byste av Popiełuszko ved Mariaholm.

Vi oppfordrer alle til å delta i pilegrimsvandringen, enten ved selv å gå de 20 kilometerne til fots, eller å bidra med matlaging og service overfor pilegrimene. 

 

Vel møtt til Valfart i Indre Østfold!

 

mariaholmpielgrzymka.blogspot.no