– Den tridentinske messen en naturlig del av Kirkens liv

 

Cardinal_Robert_Sarah.jpgI går ble det avholdt en konferanse i Roma i anledning tiårsjubileet for pave Benedikts motu proprio Summorum Pontificum. Dokumentet gjorde det enklere for prester å feire den førkonsiliære (tridentinske) messeformen. Liturgikongregasjonens prefekt, Robert kardinal Sarah (bilde), brukte sin tale på å imøtegå ideen om en "antroposentrisk liturgi," og understreket at "den førkonsiliære messen er en helt naturlig del av Kirkens liv i det 21. århundre": "Om dere ennå ikke har brutt ut av "tradisjonalistghettoens" lenker, vennligst gjør dette nå. Den allmektige Gud befaler dere om å gjøre dette. Ingen kommer til å frata dere den romerske ritus "usus antiquior" ("den eldre bruk", dvs. den førkonsiliære messeformen, red. anm..). Men mange kan dra nytte av, både i dette liv og det neste, deres trofaste kristne vitnesbyrd, som har så mye å gi på grunn av den dype formasjon av troen som de gamle ritene og det tilhørende åndelige og dogmatiske miljøet har gitt dere."

Les hele kardinal Sarahs tale HER