65 år i flyktningenes tjeneste


Den internasjonale katolske migrasjonskommisjonen (ICMC) har lansert en ny video som forteller om deres mer enn 65 år lange innsats for å ønske velkommen, beskytte, fremme og integrere sårbare mennesker på flukt. ICMCs misjon er å gjenopprette deres håp og verdighet.

– Denne videoen er et levende uttrykk for ICMCs historie og innsats siden 1951, samt for vårt videre arbeid for å beskytte og hjelpe flyktninger og andre fordrevne, uansett tro, rase, etnisitet eller nasjonalitet, sier Mgr. Robert J. Vitillo, ICMCs generalsekretær. Han viser til den katolske kirkens århundregamle lære om og tradisjon for å hjelpe folk på flukt som den fremste inspirasjonskildes for ICMCs over 700 ansatte verden over.

Fredag 22. september 2017 var Mgr. Vitillo i mottagelse hos pave Frans. Paven takket "... for den store innsats du har gjort ... for å hjelpe de mange innvandrerne og flyktningene som banker på våre dører på leting etter et sikkert sted og et mer verdig liv”. Han oppfordret til at "Kirkens kjærlighet til disse, våre brødre og søstre, må vises konkret i alle stadier av deres reise, fra start til slutt ...".

 

Se ICMCs nye video