Avdelingsleder til Tribunalet

 

Oslo katolske bispedømme har 25 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Vi er 50 ansatte sentralt, ogthumb.jpg

rundt 80 prester og lokalt ansatte i menig­hetene. Antall katolikker i Norge vokser raskt, og teller langt over 160.000 registrerte katolikker fra over 200 land. En av bispe­dømmets avdelinger er Medlems­senteret, som bl.a. har hoved­­ansvar for drift og vedlike­hold av registeret over katolikker i bispedømmet. 

 

 

 

Avdelingsleder til Tribunalet

Vi søker ny avdelingsleder/moderator til Tribunalets sekretariat. Tribunalet dekker Oslo Katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift.

Som avdelingsleder rapporterer du til Rettsvikar som du vil samarbeide nært med. Biskopen er Rettsvikarens overordnete.

Stillingen medfører hovedsakelig saksbehandling i ekteskapssaker. Arbeidet er krevende, og stiller særlig krav til gjennomføringsevne, gode pastorale (sjelesørgeriske) egenskaper og evne til konfidensialitet. God kunnskap om Den katolske kirke og kirkens lære er en forutsetning. Personlig egnethet vektlegges. Den som ansettes må være villig til kontinuerlig opplæring i regelverket som gjelder for Tribunalets arbeid. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Stillingen medfører også personalledelse for fire medarbeidere og oppfølging og rekruttering av en rekke frivillige. Avdelingsleder må samarbeide med bispedømmets stab når det gjelder administrative forhold som budsjett, regnskapsoppfølging og personaladministrasjon.

Ansvar/Arbeidsoppgaver

 • Sekretær for Rettsvikar

 • Ansvar saksforberedelse og saksgjennomføring i Tribunalet og i samarbeid med

  rettsvikar

 • Saksbehandling og avhør i ekteskapssaker

 • Lede Tribunalets ansatte og frivillige

 • Ansvar for utvikling ansatte sammen med Rettsvikar

 • Forberede og gjennomføre møter og fagsamlinger for prestene, de ansatte og

  frivillige

 • Løpende administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

• Praktiserende katolikk og lever i tråd med Kirkens lære

 • Relevant høyere utdanning (teologi en fordel)

 • Relevant arbeidserfaring fra administrasjon

 • Erfaring fra tribunalarbeid er en fordel

 • Erfaring fra arbeid i tverrkulturelle miljøer en fordel

 • Ledererfaring er en fordel

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, andre språk er en fordel

 • Grunnleggende IT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du har vilje og ønske om å inngå i et team

 • Du har interesse for mennesker og Tribunalets oppdrag i Kirken

 • Du er serviceinnstilt, ryddig og liker å få ting gjort

 • Du har gode kommunikasjonsevner

 • Du har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger

 • En ansvarsfull og selvstendig jobb

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Stabsleder/HR-leder Anne-Mette Ringdal, mobil 97 17 92 35 Anne- Mette.Ringdal@katolsk.no og eventuelle spørsmål kan stilles Tribunalets Moderator sr. Ane- Elisabet Røer OP ane.roer@katolsk.no

Søknadsfrist: 6. oktober 2017
Søknader sendes til: Anne-Mette.Ringdal@katolsk.no

 

Oslo katolske bispedømme (katolsk.no) har 25 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Vi er 50 ansatte sentralt, og rundt 80 prester og lokalt ansatte i menighetene. Antall katolikker i Norge vokser raskt, og teller langt over 160.000 registrerte katolikker fra over 200 land.