Hektisk helg for Tribunalet


Det ble en hektisk lørdag for Tribunalet i Oslo katolske bispedømme da de lørdag 9. september var samlet på Sta. Katarinahjemmet i Oslo. Anledning var det årlige kirkerettskurset for Tribunalet.

 

frerikstad 2.jpg 

Rettsvikar Fr. Gerard Canon Tartaglia og sekretariatets moderator sr. Ane-Elisabet Røer

i Fredrikstad. 

 

Tema for årets kurs var blant annet ansvarsområder og roller i domstolen, samt prosedyrer for Nullitetssaker. Andre kirkerettslige temaer ble også belyst. Tribunalet i Oslo katolske bispedømme har et lite sekretariat Oslo. I tillegg til sekretariatet, har domstolen en rekke medhjelpere rundt om i Norge. På lørdagens kursdag talte gruppen noe i overkant av tyve deltagere fra hele Norge. Det var Rettsvikar Fr. Gerard Canon Tartaglia som holdt kurset.

Det er en tradisjon at Rettsvikar i bispedømmet tidvis besøker en menighet utenfor Oslo, når han er i Norge. Søndag 10. september besøkte derfor Rettsvikar og sekretariatets moderator, sr. Ane-Elisabet Røer OP, Sta. Birgitta menighet i Fredrikstad. Dagen begynte med søndagens høymesse, før menigheten inviterte på kirkekaffe med rik anledning til å møte de troende. Det ble også tid for en liten katolsk historievandring i byen, hvor gjestene blant annet fikk se den gamle katolske trekirken i Fredrikstad og St. Josephsøstrenes hospital fra utsiden. Dagen ble avrundet med en vandretur i Gamlebyen.