Se bilder fra innsettelsen av p. Phu

Det var en høytidelig og flott feiring av p. Dominikus Nguyen thanh Phu, som ble innsatt som sogneprest i St. Svithun menighet, søndag 10. september, av biskop Eidsvig. De forskjellige nasjonale gruppene bidro med flott sang og dans både under messen og under feiringen i menighetssalen samt kaker og bakst.

Se bilder fra innsettelsen og feiringen.