Sogneprestinnsettelser

Foto: Mats Tande 2014-11-07P. Sigurd Markussen innsettes som sogneprest St. Franciskus Xaverius’ kirke i Arendal, søndag 24. september i høymessen kl. 11.00, av biskop Bernt I. Eidsvig.

P Sigurd begynte sitt virke som sogneprest i St. Franciskus Xaverius menighet den 1. august. Han har de siste årene virket som sogneprest i St. Svithun menighet i Stavanger.

 

 

 

 

 

Foto: Mats Tande 2012-09-29Den 24. september kl. 11.00, innsettes p. Paulus Pham Huu Y som sogneprest i St. Laurentius kirke i Drammen av Mgr. Hai. 

P. Paulus Pham Huu Y begynte sitt virke som sogneprest i St. Laurentius menighet den 1. august. Han har i de siste årene virket som sogneprest i St. Frans menighet i Larvik.

 

 

 

 

 

Alle er hjertelig velkommen til innsettelsene, og til å ønske p. Sigurd Markussen og p. Paulus Pham Huu Y velkommen i de nye menighetene.