Sr. Benedicte forsvarte sin doktoravhandling

Benedicte Sørensen Strøm forsvarte onsdag 19. september sin doktoravhandling om effekten av et multi-sansestimuleringsprogram og effekten programmet har for personer med demens. Sørensen Strøm er den første som tok sin doktorgrad ved ph.d.-programmet diakoni, verdier og profesjonell praksis ved VID. Tidligere samme dag gjennomførte hun sin prøveforelesning med tittelen: Etiske aspekter vedrørende ikke-farmakologiske intervensjoner ved personsentrert pleie av personer med demenssykdom

Les mer om Sr. Benedictes doktoravhandling HER.