40 millioner slaver i verden

Barnearbeid.jpg

MODERNE SLAVERI: Gutt arbeider i et jernverksted i Abidjan, Afrika, 15. juni. Foto: Reuters/Luc Gnago / SCANPIX.

Over 40 millioner mennesker i verden i dag lever i det som betegnes som «moderne slaveri». 25 millioner er i tvangsarbeid og 15 millioner mennesker er tvunget til seksuelt slaveri.

Disse dystre tallene kom frem under et bredt anlagt møte om moderne slaveri onsdag den 11. oktober i Oslo bispegård. Konferansen ble arrangert av Norges Kristne Råd i samarbeid med Frelsesarmeen og Oslo bispedømme.

 

Barn er ofre

– Slaveri er den nest mest lønnsomme kriminelle globale virksomhet etter narkotikahandel. Hvert fjerde offer her er et barn, forteller Elin Sæverås i Norges Kristne Råd.

Det moderne slaveriet er omfattende, ifølge Sæverås. Det rommer både menneskesmugling og menneskehandel, og omfatter alt fra prostitusjon, tvunget tigging, barnesoldater og krigstjeneste til organhandel, tvangsarbeid og barnearbeid.

– Vi antar at det er rundt 300 ofre i Norge. Det spenner fra folk som tvinges til prostitusjon til mennesker hvis arbeidskraft utnyttes i bransjer som byggebransjen, tekstilbransjen og renholdsbransjen, sier Sæverås.

 

Mørketall

Halvparten av sakene her i landet som gjelder menneskehandel, tvangsarbeid og prostitusjon skjer i Oslo. Politiet regner med at det er store mørketall.

– Folk kommer fra fattige land og til land med stor kjøpekraft og stort behov for arbeidskraft og blir lett utnyttet. Det vi ser i menneskehandelsaker i Norge, er at det stort sett er utlendinger som både utnytter og blir utnyttet, påpeker politibetjent Bjørnar Fotland i Oslo politidistrikt. Han forteller at sakene er utfordrende å etterforske på grunn av språklige barrierer, mistro til politiet og frykt for represalier.

 

Bilvask

Tre organisasjoner fortalte på det åpne møtet om sitt arbeid med enkeltmennesker. De tre var Frelsesarmeens boenhet for menn utsatt for tvangsarbeid, Filemon, Kirkens bymisjons senter for prostituerte, Nadheim, og Caritas info-og ressursenter i Oslo.

Leif Terje Solberg fra Filemon fortalte at de for tiden har fem øst-europeiske menn boende som har vært grovt utnyttet i et bilvaskefirma. Stikkord er vold og trusler, 16 timers arbeidsdager, elendige boforhold og lite betaling.

– De mannlige ofrene for tvangsarbeid og utnyttelse har gjerne to fellestrekk. Det er sårbare mennesker med mangel på sosial kapital og fravær av håp i eget hjemland. Og de har forventninger om et nytt liv og en bedre fremtid i Norge, sier Solberg.

 

Mangler alternativ

Hanne Mathilde Leikvoll på Nadheim senter forteller at mange av de prostituerte kvinnene i Oslo er sterke kvinner selv om de er tvunget til å selge seg selv.

– Utfordringen er at kvinnene trenger penger til familiene hjemme. Da er det ikke nok å redde dem ut av prostitusjon, de trenger også et alternativ å bli reddet til hvor de fortsatt kan tjene penger de kan sende hjem, fremholder Leikvoll.

 

Grov utnyttelse

Sofie Ekendahl-Dreyer fra Caritas tegner et bilde av et svart arbeidsmarked i Oslo hvor dagsjobber auksjoneres bort til den som fallbyr seg til lavest betaling.

– Vi har mange tilfeller med såkalt permanent midlertidighet, folk som går på løsarbeiderkontrakter eller ikke har kontrakter, får lav lønn, har hardt fysisk arbeid, stor usikkerhet og trues med oppsigelse på dagen. Vi har sett grov utnyttelse av spesielt polsk arbeidskraft hvor konsekvensene er helseproblemer og etter hvert uførhet, sier Ekendahl-Dreyer.

 

Oppspill

Onsdagens konferanse er et oppspill til «Global uke» som er en felles kirkelig aksjon i regi av Norges Kristne Råd med fokus på global urettferdighet. En uke hvert år går kirker, menigheter og grupper sammen for å arrangere noe i sitt nærområde. Den 12. til 19. november i år er fokuset på «moderne slaveri» (se mer på www.globaluke.no).

 

Santa Marta-gruppen

Kampen mot moderne slaveri har vært en sentral politisk sak for Vatikanet. Pave Frans har beskrevet trafficking som en «forbrytelse mot menneskeheten». I 2015 påpekte han overfor FNs generalforsamling at kampen mot moderne slaveri og ondskapen i «human trafficking» er en av vår tids viktigste kamper.

I april i fjor deltok kardinal Vincent Nichols på en stor FN-konferanse om moderne slaveri. Der promoverte kardinalen også arbeidet til Santa Marta-gruppen. Den ble opprettet av pave Frans i 2014 for å styrke og koordinere den verdensomspennende reaksjonen mot trafficking og alle former for moderne slaveri. Gruppen henter sitt navn fra pavens hjem i Vatikanet.

 

Moderne slaveri.JPGVær kritisk

På det åpne møtet i Oslo bispegård spurte mange hva man som enkeltmenneske kan gjøre i kampen mot moderne slaveri. Ett svar mange ga var at man bør være kritisk som forbruker.

Påtroppende DnK-biskop i Oslo, biskop electa og prest i Kirkens bymisjon, Kari Veiteberg, fortalte at hun har gått rundt med mennesker i Oslo sentrum som opplever seg som moderne slaver. Veiteberg leste fra Første Mosebok om den egyptiske trellkvinnen, eller slavekvinnen, Hagar.

– Hagar finnes nærmere oss enn vi tror, sa Veiteberg.

 

 

TRELLKVINNEN HAGAR: Biskop electa i Oslo i Den norske kirke, Kari Veiteberg, trakk en linje fra Første Mosebok og til i dag under møtet om moderne slaveri.

 

Walk for freedom

Walk For Freedom Stockholm 2016.jpgLørdag 14. oktober går mennesker fra hele verden i en stille protest mot det som anslås for å være den raskest voksende kriminaliteten i verden. 

Med markeringen ønsker organisasjonen A21 å bevisstgjøre enkeltmennesker om at slaveriet i vår tid er et samfunnsproblem som ikke kun skal løses av politikere, men noe vi alle kan ta del i. Walk For Freedom arrangeres i forbindelse med den europeiske anti-slaveridagen i byer fordelt på 50 land, inkludert i 18 norske byer. 

Statssekretær ved statsministerens kontor, Laila Bokhari, Byråd Geir Lippestad, og Knut Bråttvik fra Kripos er noen av bidragsyterne under lørdagens markering i Oslo.

Oppmøte: 

Kl 12:00 på Christian Frederiks plass. (Utenfor Oslo S)

Innlegg foran Stortinget kl 13:00.