Årets prestemøte

Prestemøte Mariaholm 06.10.17.jpg

02. – 05. oktober samlet 58 prester fra Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift seg på Mariaholm.

Årsberetningen fra biskopen og rådene og utveksling av informasjon og spørsmål med bispedømmets administrasjon er en vanlig del av dagsorden. I tillegg ble det i år arrangert et seminar om gravferd, Wolfgang Plagge presenterte et musikalsk streiftog gjennom historien og biskop Bernt Eidsvig refererte om DKKs misjon i Norge, i lys av vår sammensatte virkelighet. Informasjon fra Caritas og NUK avrundet programmet.

Messene ble feiret av p. Myron Kuspys (som ble ordinert i år), p. Paulus Pham Huu Y og p. Arne Fjeld OP (som i år feiret 25 og 50 år som prest) og biskopen, som feiret rekviemmessen for alle avdøde prester og diakoner.

 

Melding fra P. Andreas Rupprecht SM