Engasjert høstmøte

Pastoralrådsmøte oktober 2017 alle.jpg

GODT HUMØR: Engasjerte deltagere på Pastoralrådets høstmøte omkranser biskop Eidsvig etter søndagens høymesse på Mariaholm.

 

Gode diskusjoner, inspirerende foredrag, mange innspill og ønske om tettere samarbeid i det katolske Norge, preget Pastoralrådets høstmøte på Mariaholm i helgen, 27. til 29. oktober.

Alle våre menigheter var representert og hovedtemaene var tilstedeværelsen av Caritas og diakoni i menighetene, samt pave Frans miljøencyklika «Laudato Si».

 

Kontinuitet

Biskop Eidsvig orienterte om situasjonen i bispedømmet og feiret også høymessen søndag morgen. Biskopen uttrykte stor takknemlighet overfor alle som stiller opp i menighetene og takket for den kontinuiteten i arbeidet som preger Pastoralrådet.

Henrik Greve og Jakob Voigt fra NUK ga et fint overblikk over barne- og ungdomsarbeidet og rapporterte om fulle leire i år. NUK har like under 3.000 medlemmer og ønsker å vokse til 5.000. Det viktigste arbeidet er å sikre tilbud for alle aldersgrupper. NUK har også så smått startet arbeidet frem mot neste Verdensungdomsdag som finner sted i Panama i januar 2019.

 

Aktuelt

Pastoralmøte oktober 2017.jpg

POENGTERT: Caritas styreleder Terje Osmundsen ga en presis gjennomgang av miljøencyklikaen «Laudato Si».

 

Caritas styreleder Terje Osmundsen inspirerte høstmøtet med en engasjert gjennomgang av hovedpunktene i «Laudato Si». Osmundsen aktualiserte foredraget ved å trekke inn en ukesfersk rapport fra Det internasjonale pengefondet IMF som understøttet pave Frans analyser og miljøoppfordringer.

– Det ble et veldig bra møte, med masse ideer og hvor deltagerne forpliktet seg på viktige områder som diakoni og Laudato Si. Jeg tror vi kan forvente at menighetene nå satser grønnere og blir bedre til å organisere barmhjertighetsgjerninger og omsorgstjenester, sier Dag Albert Bårnes, moderator for Pastoralrådet, som opplyser om at sluttdokumentet fra høstmøtet vil bli sendt ut om kort tid.