Islamsk Råd mister støtte

Linda Hofstad Helleland.jpg

KUTTER STØTTEN: Kulturminister Linda Hofstad Helleland har mistet tilliten til den muslimske organisasjonen Islamsk Råd Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 

Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge. – Tilliten er ikke lenger til stede, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge (IRN), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Grundig vurdering

Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.

– Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.

– Tilliten til IRN er ikke lenger til stede. Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren til NTB.

Nytt lovverk

Stans i støtten til IRN kommer så å si samtidig som finansieringen av hele tros- og livssynsfeltet skal opp til vurdering. Helleland og kulturdepartementet sendte i slutten av september forslag til nytt lovverk og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunn, ut på høring. Forslaget gjelder en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen.

– Forslagene som sendes på høring er i samsvar med forutsetningene i Grunnloven § 16 om at Den norske kirke skal understøttes som folkekirke. Høringsforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformens løfte om å utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet i én felles lov vil i seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Høringsfristen er satt til 31. desember 2017.

Les hele høringsnotatet