Microsoft ser til Kirken

JacquelineBeauchere1_Square.2e16d0ba.fill-400x400-e1507659789563.jpgJacqueline Beauchere, sjefen for datagiganten Microsofts avdeling for nettsikkerhet, mener Den katolske kirke vil være en viktig alliert i kampen mot seksuell utnyttelse av barn på internett, ifølge Catholic News Agency, CNA.

Barns verdighet

Beauchere talte på en stor konferanse i Roma i forrige uke. Konferansen handlet om barns rettigheter og verdighet i den nye digitale verden. Temaet var hvordan internettleverandører og software-utviklere ser sitt ansvar og vurderer sine utfordringer i arbeidet med å beskytte mindreårige på nettet.

Microsoft-sjefens henvisning til Kirken kom som et motspørsmål til en av journalistene på konferansen:

– Hvorfor skulle vi ikke dra fordel av en så stor plattform og et så stort antall mennesker Kirken har til å gjøre enda flere klar over den situasjonen vi er i?

Bred dialog

Beauchere sa at hun er villig til å samarbeide med alle som vil ta opp disse spørsmålene ettersom «vi alle kan lære av hverandre og det er den eneste måten vi kan bli bedre på for å kunne gjøre mer på dette feltet.»

Hun uttrykte også en forhåpning om at pave Frans vil bidra til å løfte spørsmålet om bedre beskyttelse av mindreårige på Internett høyere opp på den internasjonale dagsordenen.

Tiltaksplan

I forbindelse med konferansen skal deltagerne utvikle en handlingsplan for bedre beskyttelse av barn og unge. Planen skal presenteres for pave Frans.

Vatikanets statssekretær, kardinal Pietro Parolin, var konferanseåpningens hovedtaler. Blant øvrige talere var Antigone Davies, Facebooks sjef for global sikkerhet, flere forskere, organisasjonsledere og religiøse ledere som alle tok opp temaene: beskyttelse mot overgrep, pornografi, internettleverandørers ansvar samt etikk innenfor både media og lovverk.

Konferansen ble arrangert av Det pavelige Gregoriana-universitetets senter for beskyttelse av mindreårige i samarbeid med britiske og italienske hjelporganisasjoner for utsatte barn, ifølge CNA.