Ny sogneprest i Harstad

Den 8. oktober 2017 utnevnte biskop Berislav Grgić pastor Gunther Jäger til sogneprest i St. Sunniva menighet i Harstad. Han ble samme dag innsatt i sitt embete.

 

Melding fra Tromsø stift