Pave emeritus Benedikt XVI: - Kirken er i fare uten Guds forrang i liturgien

Liturgiens ånd.JPGPave emeritus Benedikt XVI har skrevet et nytt forord til den russiske utgaven av sin bok Liturgiens ånd, som opprinnelig ble utgitt i 2000. I forordet sier paven at "den utbredte misforståelsen av den liturgiske reformen [etter Det annet Vatikankonsil] i Den katolske Kirke har ført til en større vektlegging av vår egen aktivitet og kreativitet." Men "menneskers aktivitet har nesten utslettet Guds nærvær [i messen]. I en slik situasjon har det blitt stadig klarere at Kirkens eksistens kommer av den ordentlige feiring av liturgien, og at Kirken er i fare når Guds forrang ikke lenger er synlig i liturgien, og dermed heller ikke i livet."

 

Les en oppsummering hos The Catholic Herald.

Les hele forordet.