Pontifikal dåp

Czytaj po polsku

Đọc bằng tiếng Việt

Read in English

Katolsk dåp.jpg

NY DÅPSLITURGI: Det inviteres til pontifikal dåp i St. Olav domkirkemenighet i Oslo lørdag 2. desember. Foto: REUTERS/Osservatore Romano/NTB Scanpix.

 

I forbindelse med at den nyutgitte barnedåpsliturgi og Bibel 2011 offisielt tas i bruk i Oslo katolske bispedømme, inviteres det til pontifikal dåp i St. Olav domkirke i Oslo, lørdag 2. desember 2017, kl 16.00.

Det er ønskelig at barn fra ulike menigheter i Oslo eller Oslo-området blir døpt ved denne anledning. Det vil være mulig å døpe mellom 5 og 10 barn. Biskopen vil foreta dåpen som kommer til å bli en fin handling med henblikk på tekstlesninger, musikalske innslag og seremonier. Dåpen vil foregå på norsk.

Kontakt menigheten

Ønske om å få delta ved dåpen, rettes til egen lokal menighet der dåpen også vil bli forberedt og alle dokumenter vil bli utfylt. Menigheter som får slike ønsker, må umiddelbart ta kontakt med St. Olav menighet for å få registrert hvilke barn og dåpsfamilier som kommer til dåpen.

Barnedåpsliturgien som på denne måte tas i bruk i bispedømmet, er frukten av et lenge pågående liturgiarbeid i Den katolske kirke i Norge.

«Bibel 2011» er Bibelselskapets bibeloversettelse som kom for noen år siden og som Den katolske kirke etter nøye vurdering har funnet best egnet til liturgisk bruk i fremtiden.