Seminar om moderne slaveri

I media hører vi jevnlig om arbeidsmigranter og andre grupperinger som utnyttes grovt i Norge, mindreårige som forsvinner fra asylmottak og flyktninger på drift som havner i utnyttelse.

Onsdag den 11. oktober arrangeres et bredt anlagt seminar i Oslo som tar opp temaet «moderne slaveri» og gråsonene rundt dette, med et tydelig Oslo-fokus. Det holdes i Oslo bispegård, St. Halvardsplass 3 (vis-á-vis Gamlebyen skole).

Innledere på seminaret er blant andre påtroppende biskop i Oslo, Kari Veiteberg, politietterforsker Bjørnar Fotland, Hanne Mathilde Leikvoll fra Kirkens bymisjon, Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer fra Caritas, Elin Sæverås fra Norges Kristne råd og Leif Tore Solberg fra Filemon.

Seminaret er åpent for alle.

For mer informasjon og påmelding kontakt Elin F. Sæverås, koordinator Global uke, Norges Kristne Råd, efs@norkr.no tlf. 23 08 13 25 eller Turid Skorpe Lannem, seniorrådgiver misjon og globalt kirkeliv, Oslo bispedømme, tl747@kirken.no tlf. 23 30 11 60/76.


Se program