STL og IRN tar timeout

Islamsk Råd Norge (IRN) tar pause fra arbeidet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i et halvt år, melder NTB.

Ingrid Rosendorf Joys.jpgI en pressemelding IRN og STL la ut onsdag, skriver rådet at de har besluttet å ta pause fra samme dag etter samtaler og behandling i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Samtidig opplyser rådet at de er tilgjengelig for samarbeidspartnerne i STL i hele perioden.

Klokt

Videre heter det at STL ønsker beslutningen velkommen og opplever at det er konstruktivt at IRN tar dette grepet.

– Rådet mener at dette er en klok avgjørelse som gir STL ro til å arbeide videre med viktige utfordringer som ligger innenfor tros- og livssynsfeltet i tiden fremover, skriver IRN og STL blant annet i meldingen.

 

MELLOMLØSNING: Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys 
tar en pause i samarbeidet med Islamsk Råd Norge.

STL og IRN har dermed kommet frem til en mellomløsning. Avisen Vårt Land skrev i forrige uke at arbeidsutvalget i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn gikk inn for å suspendere Islamsk råd fra dialogorganisasjonen. Bakgrunnen skal være en vanskelig samarbeidssituasjon over lengre tid. STL samler representanter fra de fleste trossamfunn i Norge.