Vellykket samling for menighets­medarbeidere

Engasjerte deltagere på samling for menighetsmedarbeidere 24. oktober 2017 i Stavanger

Over 20 menighets­sekretærer og katekese­koordinatorer møttes tirsdag 24. oktober til samling i St. Svithun menighet i Stavanger. Hovedtema for samlingen dreide seg om de oppgavene som de ansatte i menighetene utfører, og rutiner vedrørende alt som får arbeidet i en menighet til å gå rundt.

P. Sigurd Markussen er én av initiativ­tagerne til disse samlingene, og holdt selv to engasjerende presenta­sjoner med konkrete og relevante tips til måter for hvordan menig­hetene kunne organisere sine oppgaver. I tillegg til p. Sigurd redegjorde Terje Bergum fra Kristen-Norges Innkjøspsfellesskap (KNIF) om hvordan de bistår menigheter med forsikrings­avtaler og andre tjenester, IT-leder Mats Tande i Oslo katolske bispe­dømme fortalte om nyheter innen bispe­dømmets digitale systemer og om viktigheten av person­vern. Medlems­senterets leder Mladen Praljak gikk igjennom medlems­registrering og bruk av bispe­dømmets systemer for å gjennom­føre denne på best mulig måte. I en parallell sesjon gjennom­førte St. Svithun menighets Anne Kristine Ekroll et eget program for katekese­­koordinatorerene.

 
Nyttig påfyll

Den forrige samlingen ble avholdt i St. Hallvard menighet i Oslo to år siden, og tilbake­meldingene fra dette og fra årets samling er svært positive.

— Det er svært nyttig for oss å lære om nye muligheter, og se hvordan andre menigheter håndterer de oppgaver vi alle har, sier Renate Eriksen, menighets­sekretær i St. Johannes menighet i Oslo.

Anne Samuelsen i St. Paul i Bergen er enig:

— Disse samlingene gir oss verdifullt påfyll, og lar oss ta del i tips og løsninger som andre menig­heter har funnet nyttige. Det eneste jeg ønsker at neste samling satte av mere tid, slik at vi kunne gå dypere inn i materialet, og få enda større anledning til å ta opp spørsmål.

Tusen takk til p. Nguyen Thanh Phus dyktige stab i St. Svithun for et godt gjennom­ført arrange­ment, og vi ser frem til neste samling. Tid og sted for denne er ennå ikke fastsatt, men det hviskes om en ny samling allerede om ett år.

 

Deltagerne på samling for menighetsmedarbeidere 24. oktober 2017 i Stavanger

av Mats Tande publisert 30.10.2017, sist endret 30.10.2017 - 15:12