–Vi må ikke være spekulative

Fra rettsalen.jpg

SAMTALE: Advokat Erling Lyngtveit (t.h) i samtale med Kristian Jarland som er aktor i saken mot Oslo katolske bispedømme, og bispedømmets tidligere økonom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

–Vi må vokte oss vel for spekulasjoner eller for å henfalle oss til en invitasjon til spekulasjoner. Kjernen i denne saken er at ingen har forsøkt å jukse. Dette er et påhitt fra statens side, sa advokat Erling Lyngtveit i sin prosedyre under avslutningen av straffesaken i Oslo tingrett fredag.

 
Straffesaken mot Oslo katolske bispedømme og bispedømmets tidligere økonom ble avsluttet fredag, med aktors og de to forsvarsadvokatenes prosedyrer.
 
Begge de to forsvarsadvokatene la ned påstand om full frifinnelse.
 
– Aktors bevisførsel er stort sett basert på sekundærkilder. Ingen var noensinne bekymret for at man krevde for mye tilskudd. Det er malplassert av aktor å påstå at man har tråkket på andre personers religiøsitet. Det er helt utenom hva tiltalen gjelder, sa den tiltalte tidligere økonomens advokat, Anders Brosveet, i sin prosedyre.
 
Medlemsregistreringen i Oslo katolske bispedømme var systematisk og uaktsom, ifølge aktor. Det eneste uaktsomme i denne saken vil være en dom, sier den tidligere økonomens forsvarer. Feil kan oppstå i alle medlemsregistre. Men den systematiske metoden tilsier at både bispedømmet og den daglige lederen må dømmes for grovt bedrageri, mener aktor i saken der Oslo katolske bispedømme (OKB) og den tidligere økonomen er tiltalt i Oslo tingrett.
Ifølge aktor har bispedømmet ved hjelp av telefonkatalogen og søk etter «katolsk-klingende etternavn» justert opp medlemsregisteret og krevd statsstøtte for et stadig økende antall medlemmer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus påstår at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.
 

Slingringsmonn

Statsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembete har imidlertid lagt inn et betydelig slingringsmonn. I prosedyren fredag ble det lagt ned påstand om foretaksbot for bispedømmet på 20 millioner kroner og fengsel i ett og et halvt år, hvorav seks måneder betinget, for den tidligere økonomen.

Aktors hovedpoeng er at OKB bare skulle søkt støtte for medlemmer som aktivt ønsker å være medlem av menigheten. Og da må det ha vært kontakt med hver enkelt.
– Det spesielle i denne saken er at det også er en uskyldig rammet tredjepart, nemlig alle dem som mot sin vilje er blitt ført opp som medlemmer – uten selv å ha noe ønske om det. For mange vil det være grovt krenkende, sa Jarland.
 

Ingen villfarelse

Forsvareren for den tidligere økonomen i OKB, advokat Anders Morten Brosveet, mener derimot at både bispedømmet – og hans klient – har lagt til grunn en forståelse av regelverket om at det er betydelig grad av skjønn ute og går når medlemslistene utarbeides.

Nøkkelordene i regelverket er «om lag» antall medlemmer og «tilknytning» til menigheten, anførte han. OKB har dessuten vært tydelige i sine søknader på at det er vanskelig å skaffe medlemsnummer på alle det søkes støtte for. Konklusjonen er at det ikke finnes villfarelse, altså at fylkesmannen ikke er blitt forledet, og da er det heller ikke aktuelt å snakke om bedrageri, lød argumentasjonen.

 

Oppkonstruert

Brosveet gikk hardt ut mot aktors prosedyre – som konkluderte med grovt bedrageri blant annet fordi det flere ganger er blitt varslet internt om at den såkalte telefonkatalog-metoden i beste fall var tvilsom.
– Oppkonstruert, etterkonstruert og åpenbart i strid med loven, lød forsvarerens karakteristikk.
– Det eneste som vil være grovt uaktsomt i denne saken, er om aktors rettsoppfatning legges til grunn, fortsatte han.
 

Foretaksbot

Et bakteppe for straffesaken i Oslo tingrett er en foretaksbot på 1 million kroner som bispedømmet har nektet å godta. Påtalemyndigheten har derfor løftet saken inn for retten som en sak om grovt bedrageri.
 
Dom i saken faller om to uker.
 
 
(©NTB) og OKB info
av Kathrine Låver publisert 24.11.2017, sist endret 06.02.2018 - 11:29