Adventsaksjonen 2017: Trygg mat på Sri Lanka

Czytaj po polsku 

 

 

ADVENTSAKSJONEN: Årets tema for adventsaksjonen er "Trygg mat for en sikker framtid på Sri Lanka". Hjelp Sri Lanka med Caritas visjon om å nå null sult.

 

Sri Lanka kan bli et av de første landene som oppfyller Caritas’ visjon om null sult. Norges Unge Katolikker (NUK) leder innsamlingsaksjonen som skal sikre fattige småbrukere trygg mat gjennom klimatilpasset jordbruk.

 

Tekst: Aron Halfen og katolsk.no 


Årets adventsaksjon skal øke matsikkerheten på Sri Lanka. Matsikkerhet betyr at du har tilstrekkelig, trygg, tilgjengelig og
næringsrik mat. Dette er helt grunnleggende også for god helse og muligheten til å ta utdannelse. 

 

Derfor støtter Adventsaksjonen 2017 matvaresikkerhet på Sri Lanka 
  • Økt matsikkerhet på Sri Lanka vil redusere fattigdom og hindre skadelig migrasjon.
  • Sri Lanka har store utfordringer med høyt forbruk av sprøytemidler og import av mat de kan produsere selv.
  • Klimaendringer i form av ekstremvær, flom og tørke gjør Sri Lanka svært utsatt og krever tilpasning.

 

Adventsaksjonen følger med dette oppfordringen til pave Frans om å ta vare på vårt felles hjem og møte utfordringene knyttet til klimaendringer på en ansvarlig måte. De siste årene har ekstremvær rammet alle kontinenter. Som alltid, er det de fattige og marginaliserte som er mest utsatt. Sri Lanka ble i mai i år rammet av den verste tørken på 50 år. Dette førte til store tap av avlinger, og mange familier hadde ikke nok mat. Da det kraftige Monsun-regnet traff deler av øya, førte det til flom som kostet over 200 mennesker livet og ødela for tusenvis av familier. De mistet hjem, mat og levebrød.  

 

arbeid i aaker.jpg

MATSIKKERHET: Selv om jeg er en gammel mann, har jeg også blitt inspirert til å plante egne grønnsaker. Det gir meg inntekt så jeg kan leve bedre enn før sammen med familien min, sier R.M Ratneyake. Foto: Alf Berg.

 

Tilpasning og motstandskraft 

Det er lett å føle seg maktesløs i møte med naturkreftene og klimaendringer som truer ens levemåte. Men det er mulig å tilpasse seg et klima i endring og benytte seg av jordbruksmetoder som er bedre rustet til å takle både tørke og flom. Caritas Norge har siden 2013 drevet et matsikkerhetsprogram i samarbeid med Caritas Sri Lanka. Her lærer småbrukere å drive klimatilpasset. Med enkle metoder kan de dyrke grønnsaker i sin egen kjøkkenhage, slik at de kan brødfø seg og sine familier samt sørge for matsikkerhet i sine lokalsamfunn. Siden oppstarten av programmet, har 6 000 husholdninger i bispedømmene Kurunegala, Anuradhapura og Batticaloa fått opplæring i klimatilpasset, bærekraftig jordbruk. Det har gitt svært gode resultater: I dag spiser familiene i prosjektet tre måltider om dagen, de dyrker mesteparten av maten de trenger selv og noen får ekstra inntekt gjennom salg. Maten de dyrker i sine kjøkkenhager er økologisk og inneholder ikke de helseskadelige giftstoffene som preger Sri Lankas konvensjonelle industrilandbruk. Det gjør inntrykk når folk forteller om hvordan programmet har bedret livene deres. 

 

Kamp for verdighet 

Tilstrekkelig, trygg og ernæringsrik mat er grunnleggende for menneskelig utvikling, både når det det gjelder mental og fysisk helse, samt utvikling av ferdigheter. Derfor er dette hovedfokuset for Caritas. Men matsikkerhetsprogrammet retter seg ikke utelukkende mot jordbruksteknikker og klimatilpasning. For at marginaliserte og fattige mennesker skal få et bedre liv, et liv i verdighet, må det flere endringer 

familie spiser mat.jpg

til. Derfor trenes deltagerne på programmet i hvordan de kan samarbeide i selvhjelpsgrupper, spare- og lånegrupper og lokalsamfunnsgrupper. De får opplæring i økonomi, rettigheter og hvordan de kan organisere seg for å tilgang til rent vann til avlingene sine og andre goder fra lokale myndigheter. Caritas samarbeider tett med lokale myndigheter. De ser på dette programmet som et veldig godt tilskudd til arbeidet med å hjelpe familier på landsbygda ut av fattigdom.

 

Bidrag som hjelper 

Matsikkerhetsprogrammet på Sri Lanka har nå pågått i snart fire år og resultatene er imponerende. For hvert år har 1 500 familier fått opplæring som gjør at de kan løfte seg ut av fattigdom og leve bedre liv. Aktivitetene har bidratt til at de har fått mye ny kunnskap, selvtillit og tro på fremtiden. Gjennom felles innsats i kjøkkenhagen, har familiene fått tid sammen og dyrket familiebånd og samvær. Kvinnenes stilling har blitt styrket både i familien og i lokalsamfunnet. De har kunnet bidra med inntekt og fått erfaring med å lede grupper. Alt dette bidrar til en bærekraftig utvikling på lokalt nivå.  

Som programrådgiver med ansvar for Sri Lanka, har jeg hatt mulighet til å besøke dette programmet hvert år og sett utviklingen i nye og mer etablerte grupper. Det er veldig givende å erfare hvor engasjerte deltagerne er og hvor store endringer de kan gjøre i sin hverdag med den kunnskapen de har tilegnet seg. Solidariteten er også stor mellom familiene i lokalsamfunnene. De deler sitt overskudd, og de ønsker at andre familier skal få delta i programmet. De er også svært takknemlige for at Norges Unge Katolikker vil bidra til dette programmet gjennom sin adventsaksjon. Dette er et lite bidrag som gjør en stor forskjell.  
 

MAT PÅ PENSUM: Caritas matsikkerhetsprosjekter har skaffet mange svært fattige familier på Sri Lanka
næringsrik og sunn mat. Her på bilde ser vi K. Disanayake, med to av sønnene.

Foto: Alf Berg.

 

Distrikt Oslo.jpg 

INNSAMLINGNorges Unge Katolikker (NUK) leder innsamlingsaksjonen som skal sikre fattige småbrukere trygg mat gjennom klimatilpasset jordbruk. Bilde er fra fjorårets innsamling til Vietnam. Foto: NUK.

 

Les mer om adventsaksjonen og om hva du kan bidra med!

Adventsaksjonen donasjon.JPG