Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn

 

– Det er avgjørende at trossamfunn driver integreringsarbeid. Ikke bare for å bekjempe koranreiser, men også for at innvandrerkvinner skal lære norsk og komme i arbeid. Moskeer har blitt den viktigste møteplassen for mange muslimer. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Vårt Land.

Ap foreslår blant annet krav om 40 prosent kvinneandel i styringsorganer som forvalter pengestøtte. I tillegg er det krav om at utenlandske religiøse ledere må ha kjennskap til «den religiøse rådgiverrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet».

Forstander Basim Ghozlan i Rabita-moskeen i Oslo reagerer på forslaget. Han mener Ap er mest opptatt av å gi inntrykk av handlekraft – og ikke hva som virker.

– Det er urimelig å knytte integreringskrav til trosstøtten, som man får for trosaktiviteter og som kompensasjon for tilskudd til Den norske kirke, sier han.

– Norske moskeer er ofte små og har bare ressurser til å betjene de fem daglige bønnene. Folk ­kommer, ber og går. Det er alt. Med Aps krav vil man ikke kunne åpne slike moskeer, forklarer Ghozlan.

(©NTB)