Dom fra Agder Lagmannsrett

Her finner du domsdokumentet i saken "Katarzyna Jachimowicz (ankende part) mot Sauherad kommune (ankemotpart)". Dom ble avsagt: 24.11.2017 av Agder Lagmannsrett. Saken oppsummert: Saken gjelder hvorvidt oppsigelse av fastlegeavtale mellom Katarzyna Jachimowicz (heretter «Jachimowicz») og Sauherad kommune (heretter «kommunen») av 3. desember 2015 er gyldig. Forutsatt at oppsigelsen kjennes ugyldig krever Jachimowicz erstatning etter rettens skjø

application/pdf DOM fra Agder lagmannsrett i sak - 17-054139ASD-ALAG 5017418v1.pdf — 355 KB