Kallsmesse: fredag 3. november

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Selve kallsmessen er lagt til fredag 3. november denne måneden, grunnet at allesjelersdag faller på den første torsdagen i måneden.

St. Carolus Borromeussøstrene har ansvaret for kallsmessen, og den blir holdt i St. Mikael kirke i Moss kl. 19.00

Velkommen!