Minneord om kardinal Vidal

cardinalvidal.jpg

To nylig avdøde filippinske biskoper har hatt stor betydning for Den katolske kirkes sjelesorg i Norge.

Kardinal Ricardo J. Vidal (86), den filippinske katolske kirkes «grand old man», døde 18. oktober 2017 i Cebu City.

Tre dager etter døde biskop Juan de Dios Pueblos (74) av Butuan. Begge har de hatt en stor betydning for den filippinske sjelesorg i Den katolske kirke i Norge, fra den begynte å bli organisert på 1980-tallet og videre fremover. Kardinal Vidal for hele Norge, men i særdeleshet Oslo Katolske Bispedømme (OKB), biskop Pueblos for Trondheim Stift.

 

Oppmerksom

Fra 1986/87 var kardinal Vidal stadig mer oppmerksom på at et stadig større antall av hans katolikker var emigrert til det fjerne og kalde Norge, der katolikkene var en spredt minoritet. Han gikk villig med på å prøve å finne gode prester fra sitt erkebispedømme til å sende på besøk og gjerne utlåne til Norge. Han spurte flere. Da det gikk trått, vendte han seg til biskop Vicente Ataviado av Maasin, på naboøya i Leyte øst. Der talte man også samme språk som i Cebu, og mange dro til Norge også derfra. Biskop Ataviado tok ballen. Engasjementet og avtalen med å sende prester til Oslo for filippinsk sjelesorg har blitt videreført av de nye biskoper, både i Oslo og i Maasin. Nesten alle de filippinske prester som OKB har, og har hatt, er/var inkardinerte i Maasin. De er altså ikke Vidals prester, men er her etter et initiativ fra Vidal.

Kardinal Vidal fikk prester i sitt bispedømme til å være særlig våkne overfor det de fikk vite om emigrerende eller emigrerte til Norge. De kunne orienteres om de kirkelige forhold i Norge, få informasjon om hvor menighetene var og hvor det var filippinske prester og nonner.

Kardinalen hjalp også til med filippinske missaler, bønnebøker, bibler, novenegefter og annet, ikke minst på språket cebuano, som kirken i Norge kunne utdele. Han lempet det slik at norskboende filippinere fikk oppmerksomhet og den type verv de kunne få som besøkende på hjemstedet, (hermanas majores ved festivaler, og annet).

Noen av det nevnte tiltak har smittet over til noen andre bispedømmer. Det norske konsulatet i Cebu og ambassaden i Manila la merke til noe av dette, det var sannsynligvis en grunn til at det ved to anledninger ble gitt adgang til å gjennomgå arkivopplysninger i Manila over ekteskapspapirer og annet , altså vedrørende hele landet og ikke bare Cebu, noe som var til nytte der det fremgikk at de angjeldende var katolikker.

 

Stor krans

En stor krans gitt Den katolske kirke i Norge ble skjenket til begravelsen, med minne- og takketekstter på norsk, engelsk og cebuano.

Biskop Juan de Dios F. Pueblos av Butuan på Mindanao døde så den 21. oktober. Han er fra provinsen Bohol, men har hatt sitt virke i tre bispedømmer i Mindanao. Han var focolare-venn, og det var også biskop Georg Müller i Trondheim. En lang historie gjort kort: Han besøkte Tronheim, sendte prester til Midt-Norge. Alle de tre filippinske prester som har vært i Midt-Norge har kommet etter den ordning mellom Trondheim og Butuan.

 

Vi lyser fred over deres minne.

P. Claes Tande