Akcja adwentowa 2017

Les på norsk _MG_7111.jpg

AKCJA ADWENTOWA: Temat tegorocznej akcji adwentowej "Bezpieczna żywność na Sri Lance". Pomóż Caritasowi zrealizować wizję Sri lanki wolnej od głodu.

 

Sri Lanka może być jednym z pierwszych krajów, które spełnią wizję Caritasu o całkowitym wyeliminowaniu głodu. Norweska Młodzież Katolicka (NUK) prowadzi akcję zbiórki mającej na celu zapewnienie biednym małym gospodarstwom bezpiecznej żywności poprzez rolnictwo dopasowane dla klimatu.

Autor: Aron Halfen

 

Akcja adwentowa niesie ze sobą wezwanie papieża Franciszka, aby zadbać o nasz wspólny dom i w odpowiedzialny sposób odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianą klimatu. W ostatnich latach ekstremalne warunki pogodowe dotknęły wszystkie kontynenty. Jak zawsze biedni i zmarginalizowani są najbardziej bezbronni. W maju tego roku Sri Lanka została dotknięta najgorszą suszą od 50 lat. Doprowadziło to do dużych strat plonów, a wiele rodzin nie miało wystarczającej ilości żywności. Gdy potężny deszcz Monsunowy uderzył w część wyspy, doprowadziło to do powodzi, która kosztowała życie ponad 200 osób i zrujnowała domostwa i gospodarstwa tysięcy rodzin. Stracili oni domy, żywność i środki utrzymania.

 

arbeid i aaker.jpg

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE: Chociaż jestem już stary, też dałem się zainspirować do zasadzenia własnych warzyw. Daje mi to dochody, dzięki czemu ja i moja rodzina możemy żyć lepiej niż kiedyś"- mówi R.M Ratneyake. Zdjęcie: Alf Berg

 

Adaptacja i odporność 

Łatwo można poczuć się bezsilnym wobec sił natury i zmian klimatu, które zagrażają naszemu sposobowi życia. Ale możliwe jest dostosowanie się do zmieniającego się klimatu i wykorzystanie metod uprawy, które są lepiej przygotowane na susze i powodzie. Od 2013 r. Caritas Norwegia prowadzi program bezpieczeństwa żywności we współpracy z Caritas Sri Lanka, aby uczyć drobne gospodarstwa o rolnictwie dostosowanym do potrzeb klimatu. Za pomocą prostych metod mogą uprawiać oni warzywa we własnym przydomowym ogródku, aby wyżywić siebie i swoje rodziny oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w swoich społecznościach. Od rozpoczęcia programu 6000 gospodarstw domowych w diecezji Kurunegala, Anuradhapura i Batticaloa przeszło szkolenie w zakresie przyjaznego dla klimatu, zrównoważonego rolnictwa. Przyniosło to bardzo dobre efekty. Dzisiaj rodziny biorące udział w projekcie spożywają trzy posiłki dziennie, większość żywności produkują sami, a niektóre mają dodatkowe dochody ze sprzedaży. Żywność, którą uprawiają w ogródkach przydomowych, jest organiczna i nie zawiera szkodliwych toksyn, które są znamienne dla konwencjonalnego przemysłowego rolnictwa Sri Lanki. Opowieści ludzi, w jaki sposób program poprawił ich życie, robią na nas zawsze duże wrażenie. Jeden z uczestników wyraził się następująco:

 

Walka o godność 

Odpowiednia, bezpieczna i odżywcza żywność jest podstawą rozwoju człowieka, zarówno pod względem zdrowia psychicznego i fizycznego, jak i rozwoju umiejętności. Dlatego jest ona w centrum uwagi Caritas. Jednak program bezpieczeństwa żywności nie jest nakierowany wyłącznie na techniki rolnicze i adaptację do klimatu. Aby zmarginalizowani i ubodzy ludzie mieli lepsze i godne życie, musi zmienić się coś więcej. Dlatego uczestnicy programu są szkoleni w zakresie współpracy w grupach samopomocowych, grupach oszczędnościowych i
pożyczkowych oraz grupach lokalnych społeczności, gdzie otrzymują szkolenie z zakresu ekonomii, praw i tego, jak mogą organizować się w celu uzyskania dostępu do czystej wody dla swoich upraw i innych korzyści od władz lokalnych. Caritas ściśle współpracuje z władzami lokalnymi, które postrzegają ten program jako istotny wkład w pomoc rodzinom na obszarach wiejskich w wyjściu z ubóstwa.

familie spiser mat.jpg 

Wkład który pomaga 

Program bezpieczeństwa żywnościowego na Sri Lance trwa już prawie cztery lata, a wyniki są imponujące. Każdego roku szkolimy 1500 rodzin, aby pomóc im wyjść z ubóstwa i poprawić ich egzystencję. Działania te przyczyniają się do zdobycia nowej wiedzy oraz zdobycia wiary w siebie i w przyszłość. Poprzez wspólny wysiłek włożony w pracę w przydomowym ogródku, rodziny spędzają czas razem i pielęgnują więzy rodzinne. Pozycja kobiet została wzmocniona zarówno w rodzinie, jak i w społeczności lokalnej. Mają one swój wkład w postaci dochodów i zdobywają doświadczenie w zarządzaniu grupami. Wszystko to przyczynia się do zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.
  

Jako doradca odpowiedzialny za Sri Lankę miałem okazję odwiedzać tereny objęte programem co roku i obserwować rozwój nowych tworzących się grup. Obserwowanie, jak zaangażowani są uczestnicy i jak duże zmiany mogą dokonać w ich codziennym życiu dzięki wiedzy, którą zdobyli, to bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Pomiędzy rodzinami w lokalnych społecznościach istnieje duża solidarność. Dzielą się one swoimi zyskami i chcą włączać inne rodziny do programu. Są również bardzo wdzięczne, że Norweska Młodzież Katolicka chce przyczynić się do programu poprzez kampanię adwentową. Jest to niewielki wkład, który robi dużą różnicę.  

 

 

 

 

Projekty bezpieczeństwa żywności Caritas zapewniły wielu bardzo ubogim rodzinom na
Sri Lance pożywną i zdrową żywność. K. Disanayake z dwoma synami. Zdjęcie: Alf Berg

 

Distrikt Oslo.jpg

ZEBRANIE:.Norweska Młodzież Katolicka (NUK) prowadzi akcję zbiórki mającej na celu zapewnienie biednym małym gospodarstwom bezpiecznej żywności poprzez rolnictwo dopasowane dla klimatu.Zdjecie zrobione podczas zeszlorocznego zebrania w Wietnamie. Zdjęcie; NUK.

 

Przeczytaj więcej na temat adwentowej akcji i o tym jak możesz ją wesprzeć!

Adventsaksjonen donasjon.JPG