OKBs tidligere økonom frikjent

Oslo katolske bispedømmes (OKB) tidligere økonom er frifunnet for tiltalen om forsettlig grovt bedrageri. Bispedømmet ble, på grunn av sviktende kontroll og rutiner, idømt en bot på 2 millioner kroner.

– Vi er glade for at vår tidligere økonom er blitt frifunnet og at dommen, selv om den ikke er rettskraftig, slår fast at han ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold. Saken har vært en stor belastning for ham og hans familie, sier OKBs fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad

Uskyldig

Dommen falt i Oslo tingrett fredag 8. desember. Retten har kommet frem til at den tidligere økonomen ikke er skyldig i det han var tiltalt for.

Men dommen slår fast at Oslo katolske bispedømme dømmes til en bot på to milloner kroner. Boten for foretaksstraff er for grovt uaktsomt forhold, ikke for forsett. Begrunnelsen går på sviktende kontroll og rutiner.

– Samtidig er vi skuffet over at bispedømmet er ilagt foretaksstraff. Det strider mot vår oppfatning av hva som har skjedd. Vi er ikke enig i boten, og skal nå lese domspremissene før vi beslutter om vi skal anke eller ikke, sier Bostad.