Boklansering: Frans av Assisis skrifter

Fransplakat.jpgST. OLAV FORLAG – i samarbeid med fransiskanerne og legfransiskanerne – inviterer til nylansering av

FRANS AV ASSISIs SKRIFTER

Tid: 3. oktober 2017 kl. 18.00/18.45

Sted: St. Hallvard kirke og menighetssal

Frans av Assisis skrifter utkom første gang i 1982. Til savn for mange har boken i en årrekke vært utsolgt fra forlaget og dermed ikke å få kjøpt i bokhandelen. Nå foreligger imidlertid skriftene i en ny, lettere tilgjengelig utgave i moderne design.

Det finnes mange biografier om den hellige Frans av Assisi (1182–1226), også flere på norsk. Men den som ikke vil se Frans med en biografs eller essayists øyne, men selv stå øye til øye med ham, må lese hans egne tekster. I all sin ydmykhet var den fattige Frans av Assisi overbevist om at Herren lot ham si og skrive ned ord som gir ånd og liv. I møtet med den hellige Frans av Assisi blir vi kjent med et menneske som i skaperverket opplevde Skaperen selv: I de fattige fant han Kristus, som ble fattig for vår skyld.

I boken finner vi Frans’ ordensregler i flere utgaver, brev og formaninger til en rekke personer, bønner og lovprisninger. Denne skriftsamlingen fra ordensgrunnleggeren, mystikeren og tiggermunken fra Assisi er rammet inn av en nyskrevet innføring i fransiskansk spiritualitet ved fransiskanerpater Hallvard Thomas Hole.

Kveldens program

18.00 Messe

18.45 Frans-aften

  • Hallvard T. Hole OFM: Frans' skrifter og spiritualitet
  • Stein-Morten Omre: Frans' brev til de troende
  • Kort om legfransiskanerne i Norge
  • Kvelden avsluttes med Transitus(vigilien til Frans' minnedag 4. oktober)

Enkel servering. Det blir anledning til å kjøpe boken.

VELKOMMEN!

 

 

 

av Adm — publisert 25.06.2022, sist endret 19.09.2017 - 15:01