Anker ikke dom i straffesak

 

d2a02336-50ec-4be4-925c-69e80ca87a2e.jpg

IKKE ENIG: – Vi er ikke enig i alle dommens premisser, men anker ikke, sier økonom i OKB, advokat Sindre-Jacob Bostad.

 

 

I Oslo tingretts dom av 8. desember 2017 ble Oslo katolske bispedømmet (OKB) ilagt en bot på 2 millioner kroner for grov uaktsomhet i forbindelse med medlemsregistreringen i perioden 2011 – 2014. OKB har besluttet ikke å anke dommen i straffesaken. 

– Selv om vi ikke er enig i alle dommens premisser, er vi etter en samlet vurdering kommet frem til at vi ikke anker saken, sier OKBs økonom, advokat Sindre-Jacob Bostad. 

Påtalemyndigheten har tidligere meldt at den ikke anker Oslo tingretts dom. 

 

 

Les alle artikler om medlemssaken her