Bønn for kall 4. januar

Torsdag, 4. januar er den første torsdagen i måneden. I hele Oslo katolske bispedømme bes på denne dagen om kall til ordenslivet og presteskapet. Det feires kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo klokken 18.

Velkommen!

Oversikt over alle kallstorsdager 2018 finnes her.