Bønneuke for kristen enhet 2018

holding-hands-752878_1920.jpg

 

Temaet for bønneuken for kristen enhet, 18. – 25. januar 2018, er «Herre, din høyre hånd er herlig i makt» (2 Mos 15,6). Det er et sitat fra Moses’ og isralittenes sang for Herren etter Sivsjø-underet.

Hvert år feirer kristne over hele verden denne uka sammen. På Norges Kristne Råds nettsted fins materiale til bønneuka «og hele resten av året». I år ble utkastet til materialet laget av kirker i Karibien.

Paven vil i år også delta i den økumeniske vesperen i Paulusbasilikaen i Roma og den finske økumeniske delegasjonen vil være tilstede i Roma.

 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt med tillatelse