"... en catolsk gudstjeneste … i al sin glands med røgelseskar, musik, chordrenge etc."

 

IMG_7095.jpg

PRESES, REDAKTØR OG MINISTER'N: St. Olav kirkeblads redaktør og preses i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur Nils Heyerdahl (t.v.) ønsker landets nye kulturstatsråd Trine Skei Grande velkommen til lanseringen av naob.no.  

 

Onsdag 24. januar ble naob.no lansert. Første taler var St. Olav kirkeblads redaktør Nils Heyerdahl, som også er preses i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur.

Og det er Akademiets nye, store og digitale ordbok for norsk språk som skjuler seg bak det mystiske akronymet NAOB. Søker du på "katolsk", får du blant annet kjennskap til ordets etymologi: "via tysk katholisch, jf. eldre dansk katoliskfransk catholiqueengelsk catholic, fra latin catholicus, fra greskkatholikos, grunnbetydning 'alminnelig, allmenn, altomfattende, universell'; jf. suffikset -sk." Du kan dessuten glede deg over opptil flere skjønnlitterære sitater, slik som for eksempel denne sakens tittel fra Sophie Dedekams Dagbok og brev fra en reise til Paris.

– Dette er et nasjonalt oppslagsverk, komplett fra A til Å – og gratis tilgjengelig på internett, sa Heyerdahl i sin velkomsttale, som fortsatte: 

– NAOB representerer en formidabel utvidelse av Riksmålsforbundets ordbok. Da de siste tilleggsbind av den kom ut, hadde digitaliseringen allerede satt inn. Det har vi tatt konsekvensen av ved arbeidet med den nye ordboken.

Heyerdahl takket alle bidragsydere varmt og rettet en spesiell hilsen til de tidligere kulturstatsrådene Giske (Ap), Widvey (H) og Hofstad Helleland (H) for nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet.   

– Å fortsette det generøse arbeidet blir en inspirerende oppgave for den nye kulturstatsråden, skjøt han inn til applaus fra publikum. 

 

Advarte mot språkdød

Det er ingen overdrivelse å kalle boken "formidabel": Den inneholder 225 000 artikler. Leser du én artikkel hver dag, så vil det ta deg 617 år å bli ferdig. Så smør deg med tålmodighet. Hvis ordboken hadde kommet i papirutgave, ville den bestått av cirka 12 bind og veid 15 kilo, ifølge NAOBs prosjektleder Petter Henriksen.

Norges nye kulturstatsråd var også tilstede. Trine Skei Grande (V) mottok den nye ordboken på vegne av det norske folk. 

– Ordboken er et stort løft for det norske språk. gratulerer, Norge! sa hun i sin tale til den fullsatte salen på Sentralen i Oslo. 

– Alle språk som mangler en akademisk ivaretagelse, dør ut, advarte hun og lovet samtidig en aktiv språkpolitikk fra den utvidede Solberg-regjeringen. 

 

Les mer her

  • Prøv den nye ordboken på naob.no