Kardynał Arborelius: Wierzę w dobrą przyszłość, ale na mniejszą skalę!

NOWO WYBRANY KARDYNAŁ:  Zdjęcie zrobione przed spotkaniem z przyjaciółmi i znajomymi po Konsystorzu w Watykanie, 28 czerwca  2017. Zdjęcie:REUTERS/Alessandro Bianchi

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

Kardynał Anders Arborelius jest pierwszym w historii kardynałem ze Skandynawii. Jego wybór wzbudził zainteresowanie nie tylko w Kościele katolickim. Media zastanawiają się nad „nowym obliczem” katolicyzmu i spekulują czy wybór kardynała z „peryferii” oznacza zwrócenie uwagi na północne krańce Europy. Wśród katolików ze Skandynawii - którzy stanowią mniejszość w tych krajach -  budzą się nowe nadzieje i oczekiwania. Wybór ten może mieć pozytywne znaczenie również dla polskich katolików zamieszkałych w Szwecji i w Norwegii.

 

Kardynał   Arborelius udzielił specjalnie dla katolsk.no krótkiego wywiadu.

 

Rozmowa z Kardynałem Andersem Arboreliusem.

 

– Wasza Eminencja jest pierwszym skandynawskim kardynałem w historii. Jakie konsekwencje dla szwedzkich katolików i szwedzkiego kościoła katolickiego będzie miał ten wybór?

– Jest to znak, że Kościół katolicki został zakorzeniony w Szwecji i stał się częścią naszego społeczeństwa. Wywołało to duże echo i pozytywne zainteresowanie dla naszego Kościoła i naszej wiary. Wzmocniło poczucie własnej wartości katolików w Szwecji.

 

– W jaki sposób kraje skandynawskie postrzegają i zaznaczają wybór skandynawskiego kardynała?

– Miałem już okazję odprawić msze w wielu naszych nordyckich krajach. Jednak czas pokaże jakie konkrety przyniesie mój wybór. Mam nadzieję, że przyczyni się to do wzmocnienia kontaktów między naszymi nordyckimi biskupstwami i wierzącymi.

 

– Jako swoje kardynalskie motto wybrał Eminencja fragment z Listu do Efezjan (1, 6): In laudem gloriæ gratiæ suæ in qua gratificavit nos in dilecto („Ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym”).  Jakie znaczenie mają te słowa dla Eminencji?

– Ten cytat pochodził pierwotnie od Pawła, znalazłem go u Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, która nazwała się Laudem Gloriae – (ku) chwale Majestatu (Boga). Dla mnie to rodzaj podsumowania mojego życia, najgłębszego pragnienia służby Chrystusowi i Kościołowi.

 

–Jakie najważniejsze wyzwania stoją w tej chwili przed Kościołem w Europie? Niektórzy uważają, że Kościół katolicki jest wartościową propozycją dla zsekularyzowanej Europy zachodniej. Co Wasza Eminencja myśli o przyszłości Kościoła w Europie?

– Kościół w Europie musi się przyzwyczaić, do bycia mniejszym, ale także bardziej oddanym. Sekularyzacja może okazać się pomocna, aby żyć w większej pokorze, prostocie i nieustannej obecności Chrystusa.  Nie możemy polegać na otoczeniu i instytucjach, ale tylko na wierze, nadziei i miłości. Wierzę w dobrą przyszłość, ale na mniejszą skalę!

 

 

Kardynał Anders Arborelius urodził się w roku 1948 roku w Szwajcarii ze szwedzkich rodziców. Został ochrzczony w Kościele luterańskim.  Jego ojcem był architekt Lars Rudolf Christian Arborelius (1910-88), matką bibliotekarka Brita Unander (1915-2003). W roku 1952 rodzice rozwiedli się i Anders zamieszkał z matką w Lund, mieście położonym w południowo-zachodnim regionie Szwecji w prowincji Skanii.

Konwertował do Kościoła katolickiego, mając lat dwadzieścia, w roku 1969. Na uniwersytecie w Lund odbył studia filologiczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Mówi po angielsku, niemiecku i hiszpańsku.

W 1971 wstąpił do klasztoru karmelitów Norraby w Skanii. Jako karmelita studiował filozofię i teologię w Brugii oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym i Papieskim Instytucie Duchowości Teresianum, gdzie uzyskał licencjat z teologii.

Śluby zakonne przyjął 8 grudnia 1977 w Brugii.

We wrześniu 1979 roku, w Malmö został wyświęcony na księdza przez biskupa Sztokholmu Hubertusa Brandenburga (1923-2009). Od 1989 należał do braci karmelitów w Norraby w Skanii. 

17 listopada 1998 został wybrany przez papieża Jana Pawła II nowym biskupem Sztokholmu. Tym samym został siódmym biskupem szwedzkim od czasów reformacji, ale pierwszym, który był rodowitym Szwedem. Obrzęd wyświęcenia odbył się 29 września 1998  w katolickiej katedrze św. Eryka w Sztokholmie. W uroczystości uczestniczył m.in. ówczesny biskup diecezjalny opolski Alfons Nossol.

Biskup Arborelius był prezesem Konferencji Episkopatu Skandynawii w latach 2005-2015, w czasie, gdy biskup Czesław Kozon z Kopenhagi mający polskie korzenie został wybrany na nowego prezydenta na okres czterech lat. Biskup Arborelius od września 2015 pełni rolę wiceprezydenta Konferencji Episkopatu Skandynawii.

21 maja 2017 Papież Franciszek ogłosił Biskupa Arboreliusa Kardynałem.

W ten sposób stał się on pierwszym w historii Kardynałem ze Skandynawii.

Pojawiają się tu jednak pewne polskie wątki. Skrupulatni historycy wskazują bowiem, że pierwszym kardynałem szwedzkim był Jan Albert Waza, który w roku 1632 (choć nieoficjalnie, in pectore stało się to w 1629) został mianowany kardynałem przez papieża Urbana VIII i otrzymał diakonię S. Maria in Aquiro w Rzymie. Jan Albert Waza był synem króla Polski Zygmunta III Wazy i arcyksiężniczki austriackiej Konstancji Habsburżanki . Choć w jego żyłach płynęło trochę szwedzkiej krwi, to tak naprawdę był polskim królewiczem, pełniącym między innymi funkcję biskupa krakowskiego.

W świetle tych faktów, Andersowi Arboreliusowi należy się miano pierwszego szwedzkiego kardynała.

W Szwecji Kardynał Anders Arborelius jest uważany za przedstawiciela ekumenizmu i człowieka otwartego. Potwierdza to przyznana mu nagroda Szweda roku 2016.

28 czerwca 2017 został mianowany kardynałem księdzem o tytule Santa Maria degli Angeli (e dei Martiri); przejął ten tytuł po kardynale Williamie Henrym Keelerze (1931-2017), który zmarł w marcu 2017.

Kardynał Arborelius jest również cenionym autorem książek o życiu duchowym i postaciach świętych i myślicieli. Napisał m.in. biografię Edyty Stein opatrzoną również jej tekstami (Edith Stein: biografi – texter, 1983), biografię Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (Ditt nærvær er min glede: Elisabeth av Dijons liv og budskap) oraz  Duchowość: życie duchowe (Spiritualitet: andligt liv, 1999).

 

Źródła: katolskakyrkan.se (kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden) i katolsk.no

Czytaj o wyborze Kardynała Andersa Arboreliusa na Szweda Roku 2017

7 stycznia 2018 Kardynał odprawił mszę św. w kościele świętego Olava w Oslo, możesz o tym przeczytać  norwesku