Kyndelsmesse fredag 2. februar

VELKOMMEN TIL FEIRING AV DET GUDVIEDE LIV 2. FEBRUAR KL. 18.00!

2. februar feires festen for Herrens fremstilling i tempelet, også kalt kyndelsmesse. I 1997 utropte pave Johannes Paul II festen til dagen for det gudviede liv. I 2018, som tidligere år, markeres dette i Oslo katolske bispedømme med festmesse med lysprosesjon, presidert av p. Pål Bratbak, kl. 18.00 i St. Olav Domkirke i Oslo.

Alle presteviede ordensfolk oppfordres til å koncelebrere, og vi vil be spesielt for kall til vårt bispedømme under denne messen. Etterpå inviterer søsterrådet til kirkekaffe i menighetssalen. Under messen vil tilstedeværende ordensfolk fornye sine løfter, og alle bispedømmets ordenssøstre og -brødre som har mulighet inviteres derfor spesielt til å delta.


Velkommen!