Ledig vikariat: NUK søker organisasjonskonsulent med kommunikasjonsansvar

Norges Unge Katolikker (NUK), er den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon i Norge. Vi arbeider for å skape katolsk identitet hos unge og fremme fellesskap i Kristus. Organisasjonen har ca. 40 lokallag og rundt 3000 medlemmer. NUK har tre ansatte lokalisert i Oslo og hundrevis av frivillige som blant annet arrangerer leirer og kurs, gir ut blader, jobber med humanitært arbeid og støtter opp om lokal aktivitet i menighetene.

 

 

En av våre ansatte skal ut i et års permisjon og vi søker derfor etter en eller to vikarer som kan dekke denne stillingens oppgaver i et år. Organisasjonskonsulenten vil ha mye ansvar for organisasjonens kommunikasjon utad både til våre medlemmer og til andre interesserte.

 Arbeidsoppgaver:
 • Publisering og oppdatering på vårt nettsted nuk.no
 • Publisering og oppdatering av NUK i sosiale medier.
 • Faglig ansvar for all vår kommunikasjon med medlemmer og eksternt.
 • Utforming og produksjon av materiell som sendes ut fra NUK.
 • Arbeid med bladene, kontakt med trykkeri og oppfølging av redaksjonene.
 • Oppfølging av redaksjonene og flere av våre utvalg.

 

Kvalifikasjoner:
 • Interesse for design og layout
 • Kjennskap til nettpublisering (helst WordPress) og sosiale medier er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk. Kjennskap til flere språk er en fordel.
 • God kjennskap til NUK og Den katolske kirke i Norge er også en fordel

 

Vi tilbyr:
 • Gode muligheter for å påvirke eget arbeid og utvikle det katolske ungdomsarbeidet i Norge
 • En spennende og meningsfylt jobb
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et ungt og spennende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å jobbe for en levende og dynamisk organisasjon
 • Vikarstilling opp til 100%.

 

Lønn og tiltredelse etter avtale. Vi kan dele denne stillingen på to personer, slik at man kan jobbe deltid. Vi ønsker helst en vikar i 100% stilling men er også åpne for å kunne diskutere med søkere som ønsker å jobbe på deltid.

 

Søknadsfrist er onsdag 31. januar 2018.

Ved spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Henrik Emil Greve (23219540, gensek@nuk.no) eller leder Jakob Voigt (47399030, leder@nuk.no). Søknad med kortfattet CV sendes til: gensek@nuk.no innen 31. januar 2018.