Polakkers tro i tall

sxe53fec.jpg

MARIA I VINTERLAND: En frossen Maria-skulptur dekket i sne utenfor landsbyen Wystepa i Polen.  Foto: REUTERS / Peter Andrews / scanpix 

 

Stadig færre polakker går i messe på søndager. Færre mottar også nattverd, viser nye tall fra SAC (Statistisk institutt for den katolske kirke i Polen) . På den lysere side: Det ble døpt flere polakker i 2016 enn året før. 

 

I 2016 undersøkte ISKK (Statistisk institutt for den katolske kirke i Polen) polakkers tro og deres pastorale aktivitet.  Her følger noen av resultatene. 

 

Urovekkende endringer

Den mest urovekkende endringen er nedgangen i antall katolikker som deltar i søndagsmessen (dominicantes) og mottar nattverden (communicantes).

Tallene viser at 36,7 prosent av alle katolikker deltok i søndagens eukaristi og at 16 prosent mottok nattverd. Det betyr at dominicantes-indeksen falt med 3,1 prosentpoeng. Prosentandelen som deltok i communicantes falt med ett prosentpoeng. Hvis vi går tilbake til 1981, ser vi at dominicantes lå på 51 prosent. Dermed var nedgangen fra 1981 til 2016 på over 14 prosent.

Tallene varierer geografisk. Syd-øst i Polen finner vi de mest kirketro polakkene. Her feirer ca. 60 prosent søndagsmesse. Denne regionen regnes også som den mest konservative i landet.

Nord i Polen går den laveste prosentandelen ukentlig i søndagsmesse. Undersøkelsen viser at litt over 20 prosent har det for vane.

I 2016 ble det feiret 48 000 søndagsmesser i Polen. De fleste polakker foretrekker morgenmesser mellom kl. 8 og 11.

 

Sakramenter
  • I 2016 ble det døpt ca. 374 300 polakker, omtrent 5000 mer enn i 2015.
  • 284 600 katolikker tok imot første nattverd. Det var 10 000 flere enn i 2015.
  • 298 900 ble konfirmert (fermingenssakrament), 5000 færre enn i 2015. Over 75 prosent av døpte katolikker blir konfirmert.
  • 138 300 inngikk ekteskap. Det er 2000 flere enn i 2015.

 

Menigheter og klostre

I 2016 fantes det tilsammen 10 000 menigheter. De fleste menigheter er lokalisert i Tarnów, Krakow og Poznań. Målt i antall innbyggere er de største bispedømmene Katowice (1,7 millioner innbyggere), Warszawa (1,7 millioner innbyggere) og Krakow (1,6 millioner).

I 2016 tjenestegjorde 25 000 katolske prester i Polen. De fleste arbeider i Syd-Polen (Tarnow: 1559, Krakow: 1182 og Katowice: 1071).

Dessuten tjente ca. 20 000 søstre og 11 900 brødre i forskjellige ordener. 27 prosent av dem tjenestegjorde utenfor sitt hjemland. 

Det fantes 2400 katolske krisesentre som hjelper familier. Her arbeidet det omkring 1000 prester og 3700 rådgivere. 102 700 personer fikk hjelp av dem. I tillegg driver Kirken 31 hus for enslige mødre. Der fikk 1153 personer hjelp og støtte.

 

Medier og publikasjoner

32,4 prosent av de katolske menighetene i Polen gir ut sine egne papirpublikasjoner (aviser, brosjyrer). 55 prosent av menighetene driver egne nettsider. 39 prosent hadde ennå ikke en digital tilstedeværelse, mens 6 prosent arbeidet for å etablere seg på digitale plattformer. 

Blant menighetene i Katowice hadde 86 prosent egne nettsider, i Warszawa 81 prosent. Kun 17 prosent av katolske menigheter har egne profiler på sosiale medier.