Bønn for kall 1. mars

Torsdag 1. mars er den første torsdagen i måneden. I hele Oslo katolske bispedømme bes på denne dagen om kall til ordenslivet og presteskapet. Det feires kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo klokken 18.00.

Velkommen!