Katolsk–ortodoks akademi inviterer til presentasjon 13. mars

På vårens møte i regi av Katolsk-ortodoks akademi blir vi nærmere kjent med den såkalte unierte ukrainske kirke og dens virksomhet i Norge. Uniatene følger bysantinsk ritus, men er underlagt Paven. Pater Myron Kuspys, som ble ordinert til prest i St. Olav katolske domkirke i fjor høst, orienterer. Han er selv fra Ukraina og har mesteparten av sin presteutdannelse fra Norge.  

Tid og sted: Tirsdag 13. mars. kl. 19.30. St. Hallvard katolske kirke (menighetessalen), Enerhaugggata 4, Oslo

Enkel bevertning. Inngang kr. 50. 

Velkommen!

Plakat Kat.ort. møte 13.3.18 (002).jpg