Kvinnenes internasjonale bønnedag i Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster vinter.JPG

BØNNEDAG FOR KVINNER: Kvinnenes Verdensbønnedag arrangeres hvert år på den første fredagen i mars og omfatter kristne kvinner i katolske, ortodokse og protestantiske kirker fra mer enn 170 land.

 

Frosta økumeniske komité inviterer til gudstjeneste i Tautra MariaklosterKvinnenes internasjonale bønnedag, fredag 2. mars kl. 17.00. En barnegruppe deltar med sang.

Tema for årets bønnedag er kvinner i Surinam.

Det er 18. gang kvinner i Frosta og Åsen møtes i klosteret til markering av denne bønnedagen, og de siste årene har også en del barn deltatt.

Kaffe og kaker/kveldsmat i klosteret etter gudstjenesten bidrar på en fin måte til at vi blir bedre kjent på tvers av konfesjonsgrenser. Tradisjonen tro er det ofring til Bibelselskapets internasjonale arbeid blant kvinner og barn.

Alle er velkommen!