Ny moderator for Tribunalets sekretariat

 Sindre-Jacob Bostad er utnevnt som ny moderator for Tribunalets sekretariat. Han tiltrer i stillingen umiddelbart. Dette er en deltidsstilling, noe som betyr at han fortsetter som økonom for bispedømmet.

Tribunalet dekker Oslo katolske bispedømme (OKB), Trondheim stift og Tromsø stift. Moderator samarbeider tett med Rettsvikar som også er hans nærmeste overordnede.

Bostad har hatt en sentral posisjon i OKB det siste året, både som økonom, juridisk rådgiver og advokat. I tillegg kjenner mange ham fra tjenesten som diakon i OKB.

– Min befatning med kirkerett er begrenset og jeg påtar meg oppgaven med stor ydmykhet. Kirkerett inngikk i pensum til min forberedelse som diakon, forteller Bostad, så alt er ikke helt nytt for ham.

Dessuten har Bostad siden 2011 jobbet frivillig med ekteskapsforberedende kurs – med opptil 50 par i året på det meste.

Bostad er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har studert filosofi og teologi ved universitet Louis Pasteur i Strasbourg. Han har dessuten 30 års fartstid som advokat. Han tar over stillingen etter Sr. Ane-Elisabeth Røer OP.