Ny moderator for Tribunalets sekretariat

 Sindre-Jacob Bostad er utnevnt som ny moderator for Tribunalets sekretariat. Han tiltrer i stillingen umiddelbart. Dette er en deltidsstilling, noe som betyr at han fortsetter som økonom for bispedømmet.

40ddd449-201e-4950-b1f9-af1dd7a5e7d2.jpgTribunalet dekker Oslo katolske bispedømme (OKB), Trondheim stift og Tromsø stift. Moderator samarbeider tett med Rettsvikar som også er hans nærmeste overordnede.

Bostad har hatt en sentral posisjon i OKB det siste året, både som økonom, juridisk rådgiver og advokat. I tillegg kjenner mange ham fra tjenesten som diakon i OKB.

– Min befatning med kirkerett er begrenset og jeg påtar meg oppgaven med stor ydmykhet. Kirkerett inngikk i pensum til min forberedelse som diakon, forteller Bostad, så alt er ikke helt nytt for ham.

Dessuten har Bostad siden 2011 jobbet frivillig med ekteskapsforberedende kurs – med opptil 50 par i året på det meste.

Bostad er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har studert filosofi og teologi ved universitet Louis Pasteur i Strasbourg. Han har dessuten 30 års fartstid som advokat. Han tar over stillingen etter Sr. Ane-Elisabeth Røer OP.