Orędzie Biskupa Bernta Eidsviga na Wielki Post

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

Post ma jeden cel. Nie oznacza on, że będziemy żyć w ascezie przez 40 dni, pokutować, chodzić częściej na Msze, poświęcać więcej czasu na modlitwę i czytanie Biblii, dawać więcej biednym…

sz55d925.jpg

To są środki, które czynią nas dobrymi, które sprawią, że możemy być lepszymi ludźmi - i co najważniejsze - zbliżają nas do Boga. Celem jest to, abyśmy świętowali Wielkanoc. Spotkamy zmartwychwstałego Chrystusa, którego Ojciec przebudził ze śmierci. Wielkanoc nie jest świętem historycznym, bo choć łączy się z tym, co stało się dwa tysiące lat temu, to przede wszystkim jest związana z naszą przyszłością.  Pan wzywa nas do życia wiecznego. On jest zmartwychwstaniem i życiem – naszym zmartwychwstaniem i naszym życiem.

 

Zachęcam was gorąco, abyście w okresie Wielkiego Postu, tak często jak możecie, uczestniczyli w Mszy świętej, abyście wsłuchiwali się w głos Pana razem z jego uczniami.

 

Czas Postu jest uświęceniem siebie samego. W tekstach Ewangelii podążamy za Jezusem w drodze do Jerozolimy. Wyznaje on swoim uczniom wszystko, co się wydarzy. Reagują ze zdziwieniem i strachem, ale nadal słuchają, wiernie podążają za Nim. Zachęcam was gorąco, abyście w okresie Wielkiego Postu, tak często jak możecie, uczestniczyli w Mszy świętej, abyście wsłuchiwali się w głos Pana razem z jego uczniami. Zdaję sobie sprawę, że niewiele osób ma możliwość wzięcia udziału w codziennej Mszy św., ale każdego dnia możecie śledzić czytania (np. na katolsk.no, gdzie znajdziecie również słowa Papieża na czas Wielkiego Postu).

 

Zło i próżność to rzeczywistość, która niszczy niezliczone życia ludzkie.

 

Papież Franciszek jak mało kto, zajął się ludzkimi potrzebami. Zalecam wam czytanie jego słów na Wielki Post. On pomaga nam przejrzeć naszą słabość do pokus i nasze egoistyczne motywy postępowania.  Zło i próżność to rzeczywistość, która niszczy niezliczone życia ludzkie.  Te moce sprawiają, że miłość w nas ostyga, pisze Papież i odsyła do Ewangelii. Całkiem konkretnie nazywa skutki jakie przynoszą zimne serca: ziemia i morza są zatrute, uchodźcy toną w drodze do nadziei, która miała im przynieść nowe i bardziej ludzkie życie…

 

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy.

 

 „Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód”, napisał  Franciszek i kontynuuje:

 „Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać”, pisze Papież Franciszek.

 

Dołączam się do wezwania  Ojca Świętego.

 

Wasz biskup

+Bernt Eidsvig

Oslo, Środa Popielcowa, 2018.

 

 Czytaj po norwesku i oglądaj oredzie Biskupa